Seniorzy przy komputerze 2014

Osoby w wieku 50+ chętnie biorą udział w zajęciach komputerowych organizowanych przez bibliotekę. Uczestnicy Kursu z Podstaw obsługi komputera i Internetu wyćwiczyli wiele umiejętności i teraz potrafią już samodzielnie napisać i wysłać wiadomość email, utworzyć folder na pulpicie, skopiować fragment tekstu, porozumiewać się ze znajomymi za pomocą komunikatora Skype oraz wyszukać potrzebne informacje w sieci. Osiem lekcji przy komputerze upłynęło bardzo szybko, w środowe przedpołudnie 5 listopada seniorzy zakończyli cykl spotkań i odebrali z rąk prowadzących certyfikaty. Najważniejsze osiągniecie to pokonanie początkowych obaw przed korzystaniem z tego nowoczesnego medium. Kursanci nabrali ochoty na zakup własnego komputera i częstszy niż dotychczas kontakt z Internetem.