Spotkanie członków Koła SBP Ziemi Dzierżoniowskiej

Ostatnie przed wakacjami spotkanie członków Koła odbyło się 26. czerwca  w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. Przewodnicząca dokonała podsumowania działalności Koła za pierwsze półrocze. Wspomniała konkurs internetowy e-Literka oraz wycieczkę integracyjną do Pecu. Na spotkaniu zaplanowano również Rajd Bibliotekarzy, który odbędzie się we wrześniu w Piławie Górnej. Następnie zarząd Koła złożył gratulacje Pani Dyrektor Jadwidze Horanin za  zdobycie medalu „W Dowód Uznania”, Maciejowi Skowrońskiemu za zdobycie tytułu Bibliotekarza Roku Ziemi Dzierżoniowskiej oraz osobom, które obchodzą jubileusze stażu pracy zawodowej: Jolancie Karaszewskiej, Urszuli Ubych i Wandzie Kun.