Dziś jest Niedziela 27 listopada 2022 roku Imieniny: Franciszek

ROCZNIK STATYSTYCZNY 2014

W obecnej edycji Rocznika pragniemy zwrócić uwagę Państwa na wprowadzone istotne zmiany metodologiczne w następujących obszarach tematycznych:
* rachunki narodowe - prezentowane od 1995 r. dane uwzględniają zmiany wynikające m.in. z tytułu wdrożenia Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), który zastąpił Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995),
* bilans płatniczy Polski - przedstawione od 2010 r. informacje są zgodne ze standardami zawartymi w Podręczniku do Bilansu Płatniczego i Międzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej (BPM6).

Treść Rocznika uzupełniono m.in. o informacje dotyczące:
- prognozy ludności Polski na lata 2015-2050 z uwzględnieniem zmian granicy wieku emerytalnego,
- rodzin i dzieci w rodzinach,
- wyników wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 V 2014 r.

Ponadto, zachowując ogólny układ tematyczny Rocznika, wyodrębniono dział Organizacje społeczne i polityczne. Kościoły i związki wyznaniowe zawierający informacje poprzednio prezentowane w dziale Ludność. Wyznania religijne oraz nowe zagadnienia dotyczące działalności organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, samorządu zawodowego i gospodarczego, organizacji pracodawców oraz partii politycznych.

copyright: www.mbp.dzierzoniow.pl | 2012 All rights reserved