Dziś jest Niedziela 27 listopada 2022 roku Imieniny: Franciszek

INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Poradnik dla każdego skarbnika i księgowego jednostki budżetowej, w którym omówiono m.in:

- metody inwentaryzacji w odniesieniu do poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostki,

- zakres czynności inwentaryzacyjnych oraz określone prawem terminy inwentaryzacji

- metodologię przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury

- uproszczone metody inwentaryzacji, tj. inwentaryzację w drodze uzgodnienia sald oraz w drodze weryfikacji określonych składników majątku jednostki z odpowiednimi dokumentami (źródłowymi)

- najczęściej występujące przyczyny powstawania różnic inwentaryzacyjnych, a także ich wpływ na sposób i zakres ewidencji księgowej

- zasady odpowiedzialności przypisanej kierownikowi jednostki oraz pracownikom wykonującym poszczególne czynności inwentaryzacyjne.


Dużym walorem publikacji jest bogata dokumentacja całego procesu inwentaryzacji, zamieszczona również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD, w tym m.in.:
- wzory instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostki budżetowej
- zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji rocznej
- harmonogram czynności inwentaryzacyjnych
- dokumentacja spisu z natury (arkusze spisowe, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury i inne)
- protokół inwentaryzacji kasy
- protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald
- protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych oraz protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji
- oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie i inne.

Książka polecana pracownikom sfery budżetowej – zwiera wiele przykładów nawiązujących wprost do praktyki przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach budżetowych!

copyright: www.mbp.dzierzoniow.pl | 2012 All rights reserved