Podstawy fizyki atomu

Popularny obraz wnętrza atomu to mikroskopijne kuliste jądro, wokół którego krążą elektrony. Współczesna fizyka atomu wykracza jednak daleko poza to proste wyobrażenie. Jak zwykle rzeczywistość okazuje się dużo bardziej interesująca, choć i bardziej skomplikowana. Naprawdę warto ją poznać - czy to z czystej ciekawości, czy też po to, by kiedyś samemu dołożyć swoją cegiełkę do gmachu aktualnej wiedzy.

Jak napisała autorka w rozdziale 1:

W fizyce atomu mamy do czynienia z obiektami złożonymi na ogół z wielu elementów i dlatego rozszyfrowanie struktury atomów nie jest łatwe. Często nie potrafimy - i najprawdopodobniej nigdy nie będziemy w stanie - opisać zjawisk w sposób ścisły. Musimy zadowolić się metodami rozwiązań przybliżonych i tworzeniem teoretycznych modeli, które ułatwiają zrozumienie zjawisk tylko w określonym, ograniczonym zakresie i które nie mają cech trwałości jak prawa fizyczne.

Fizyka atomu stanowi jedną z istotnych gałęzi fizyki współczesnej. W książce w sposób kompleksowy zostały omówione następujące zagadnienia:

  • teoria Bohra atomu wodoru i stara teoria kwantów,
  • podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej oraz sposób opisu atomu wodoru w ramach tej teorii,
  • systematyka poziomów energetycznych atomów złożonych,
  • zasada Pauliego i okresowy układ pierwiastków,
  • zarys teorii promieniowania,
  • struktura optycznych widm atomowych oraz liniowych widm rentgenowskich,
  • wpływ jądra na strukturę widm atomowych,
  • atom w polu magnetycznym i elektrycznym,
  • atomowa spektroskopia laserowa; fizyka zimnych atomów.

Publikacja została napisana z myślą o studentach i wykładowcach fizyki oraz chemii na różnych uczelniach, zarówno uniwersyteckich, jak i technicznych (politechniki).