Spotkanie TOZD i DDK 2015: Greckie klimaty w literaturze