Maria Skłodowska – Curie i jej córki


We wtorek 27 stycznia odbyło się pierwsze w 2015 roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przedmiotem dyskusji była książka Shelley Emling  Maria Skłodowska - Courie i jej córki. Opowieść o dwóch pokoleniach niezwykłych kobiet. Na wstępie spotkania jedna z klubowiczek przedstawiła sylwetkę, pierwszej wśród fizyków i chemików, kobiety-noblistki. Zwróciła uwagę na to w jak trudnych czasach żyła Maria Skłodowska – Courie - zniewolona Polska, wszechobecna rusyfikacja, świat nauki zdominowany przez mężczyzn, skutecznie broniący się przed kobietami-naukowcami. Mimo tak niesprzyjających warunków ta wątła kobieta, dokonała genialnego odkrycia, które  zrewolucjonizowało świat nauki. Ważną rolę w życiu noblistki odegrała jej rodzina. Rodzice dużą wagę przywiązywali do wykształcenia, uczyli patriotyzmu,  wpajali wartości i ideały, dzięki którym Maria została wielką uczoną, zdolną do wielu poświęceń i wyrzeczeń dla dobra nauki. Książka Shelley Emling pokazuje Marię Courie nie tylko jako genialną kobietę – naukowca o silnej woli, z uporem dążącą celu, ale także jako kobietę z krwi i kości, która miała chwile słabości i zwątpienia, która kochała i popełniała błędy. Dowiadujemy się też dużo o rodzinie Marii, o jej córkach, które również odniosły w życiu duży sukces. Irena otrzymała w 1935 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Ewa o zainteresowaniach artystycznych i literackich została pisarką, dziennikarką, korespondentką wojenną. Chociaż w biografii pominięto okres dzieciństwa Marii Skłodowskiej i jej pobyt w Polsce to zdaniem klubowiczek  warto tę książkę przeczytać i poznać lepiej postać Marii Skłodowskiej - Curie, bo kobiet tego formatu nie ma wielu w naszej historii.