DKK w Dzierżoniowie ma już 5 lat

 

W ostatni czwartek 2012 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym świętowano jubileusz 5-lecia. Swoją działalność klub rozpoczął w 2007 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor biblioteki Marii Zarzyckiej-Chołody i był jednym z pierwszych na Dolnym Śląsku. Pierwszą moderatorką była Bogusława Pluta w latach 2007- 2008.  Potem klub prowadziły Joanna Raś i Anna Plewak. Od 2010 moderatorką jest Urszula Jaros. Wszystkie panie  z sympatią wspominały  spotkania klubowe i autorskie, które były możliwe dzięki realizacji wspólnego projektu Instytutu Książki i Biblioteki Dolnośląskiej we Wrocławiu. W ramach tego programu  w bibliotece gościli znani pisarze: Olga Tokarczuk, Katarzyna Dobrowolska, Izabela Sowa, Marta Fox, Izabela Klaicińska. Krzysztof Koziołek, Jacek Hugo-Bader, Michał Jagiełło.W ciągu 5 lat działalności klubu odbyło się ok. 60 spotkań, na których dyskutowano o wielu książkach  – pięknych, ciekawych, mądrych i kontrowersyjnych. Książki te były nie tylko tematem do dyskusji, były też dla klubowiczek inspiracją  do ciekawych podróży m.in. do Drezna, śladami hrabiny Cosel, do Pragi tak ciekawie opisanej przez Mariusza Szczygła oraz na Białoruś na grób Jana i Cecylii, bohaterów powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem  i  do Domu-Muzeum pisarki w Nowogródku. Zdjęcia z tych podróży były prezentowane na spotkaniach klubu. Bardzo ciekawe było spotkanie, z pochodzącą z Korei Południowej Eun Sim Choe-Gbur, która  po polsku opowiadała o swoim kraju, przybliżając jego bogatą kulturę i wielowiekowe tradycje.Dużym zainteresowaniem cieszą się wykłady i rozmowy o literaturze organizowane wspólnie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej od 2011 roku. W tym czasie odbyło się 20 wykładów w ramach cyklu Mój pisarz, mój poeta.Na jubileuszowym spotkaniu klubu były wspomnienia, gratulacje i podziękowania, była też miła niespodzianka. Małgorzata Cichecka-Papińska wręczyła klubowiczkom namalowane przez siebie portrety.