Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2007

Obchody naszego święta w naszej bibliotece.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypadający wprawdzie w maju, ale z powodu natłoku zajęć obchodzony tradycyjnie w czerwcu był okazją do spotkania, podczas którego Maria Zarzycka-Chołody - dyrektor biblioteki otrzymała gratulacje od Ryszarda Szydłowskiego wiceburmistrza Dzierżoniowa, Mirosława Pioruna wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa i Marzeny Darowskiej-Lasoty kierownika wydziału Infrastruktury Społecznej.

Wyróżniający się w minionym roku pracownicy otrzymali podziękowania od pani dyrektor. Spotkanie było okazją do podsumowania i oceny osiągnięć bibliotekarzy w minionym roku, a także zapoznanie wszystkich z planami na najbliższą przyszłość. Gratulacje odebrały także koleżanki Emilia Mihilewicz odchodzącą na emeryturę oraz Jolanta Karaszewska i Urszula Pawlaczek z okazji odznaczeń.