Obchody 15 lecia współpracy miast partnerskich

Obchody 15 lecia współpracy miast partnerskich w bibliotece.

KONKURS WIEDZY O BISCHOFSHEIM I NIEMCZECH został zorganizowany przez Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa i Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie z okazji 15. lecia współpracy Dzierżoniowa i Bischofsheim. Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów pracujących w Klubach Europejskich działających przy szkołach spopularyzowana została idea współpracy między naszymi miastami. Uczniowie szkół podstawowych nr 3 i 9 oraz gimnazjów nr 1 i 3 przygotowujący się do konkursu poznali historię, kulturę oraz życie codzienne Bischofsheim, podstawowe informacje o Niemczech, a także fakty z 15. letniej współpracy miast. Zasób wiadomości zaprezentowany przez uczestników w obu etapach konkursu wzbudził uznanie komisji konkursowej co zostało odnotowane w protokole jury.

Nagrody laureatom konkursu wręczył Ryszard Szydłowski przewodniczący Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa 21 października br. w Izbie Regionalnej w obecności gości z Niemiec, Wielkiej Brytanii i mieszkańców Dzierżoniowa.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Sandra Dworczyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 3

w Dzierżoniowie

II miejsce Alan Lekki ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie

III miejsce Claudia Szewczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie

W kategorii Gimnazjów:

I miejsce Dominik Hulbój

II miejsce Jakub Bielawski

III miejsce Wojciwch Kaszczuk wszyscy z Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie

Nagrodzono również nauczycieli, których uczniowie zajęli I miejsca w obu kategoriach: Adama Orłowskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Martę Sawic

z Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierzoniowie. Nauczycielki Monika Nowaczyk, Barbara Woźniak i Anna Szczepaniak otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W 1995 roku Hugo Berg podczas pobytu w Dzierżoniowie dokonał pamiątkowego wpisu w kronice współpracy: „Pragniemy nadal wspólnie budować domy przyjaźni”. Jego deklaracja jest realizowana, a postawa młodzieży jest gwarantem, że w przyszłości współpraca rozpoczęta przed 15. laty będzie kontynuowana.

W ramach obchodów 15.LECIA WSPÓŁPRACY biblioteka przygotowała również wystawę ilustrującą ważniejsze wydarzenia w minionych latach na szczeblu władz miast, instytucji, organizacji oraz osób prywatnych. Ekspozycję można było oglądać w holu Kina „Zbyszek”.