Nie daj się wkręcić 2015

 Biblioteka aktywnie włącza się w realizację programu z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Pracownicy Biblioteki Naukowej realizowali w 2015 roku własny projekt pn. Nie daj się wkręcić, skierowany do uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych nr 3 w Dzierżoniowie. Dzięki dotacji uzyskanej z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono zestaw książek dotyczących tematyki uzależnień. Młodzież objęta projektem uczestniczyła w pogadankach antyalkoholowych, zajęciach prowadzonych przez psychologa- terapeutę uzależnień, obejrzała film „To, co macie najcenniejszego” zrealizowany przez gimnazjalistę Kacpra Środonia. Na spotkaniach dzieci dowiedziały się jak asertywnie radzić sobie z naciskami grupy rówieśniczej, jakie sygnały świadczą o zagrożeniu nałogiem alkoholowym, gdzie szukać pomocy w wypadku wystąpienia problemów w domu, środowisku szkolnym itp.. Do realizacji działań wykorzystano również ulotki i broszury o tematyce antyalkoholowej otrzymane ze Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”.