Konferencja Jubileuszowa 2006

Konferencja "Biblioteka dla miast i regionu".

7 grudnia 2006 r. na konferencji „Biblioteka dla miasta i regionu”, która była kulminacyjnym punktem obchodów 60. lecia działalności biblioteki, spotkali się bibliotekarze, czytelnicy, przedstawiciele samorządu i współpracujących z nami placówek kulturalno-oświatowych oraz wszyscy nasi przyjaciele. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu jakie biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przedstawieniu programu, na który składały się wystawy, konkursy plastyczne, literaci i recytatorski, spotkania autorskie, pogadanki i zajęcia plastyczne z dziećmi, warsztaty fotograficzne, przygotowanie przedstawienia lalkowego, prezentacji dokonań biblioteki oraz dokumentacja wspomnień czytelników.

Konferencja rozpoczęła się bardzo miłym akcentem, jakim było wręczenie przez Burmistrza Marka Pioruna i Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Smolnego Medalu Za Zasługi Dla Miasta Dzierżoniowa przyznanego bibliotece.

Bibliotekarze, chcąc uhonorować osoby, które wspierają działalność placówki, obdarowali je Tytułem Mecenasa Biblioteki . Okolicznościowe certyfikaty otrzymali: Marek Piorun , który swoją obecnością podnosi prestiż imprez bibliotecznych oraz udziela pomocy finansowej, dr Ryszard Wojtaszek– sponsor jednego z pierwszych komputerów i Zofia Mirek –fundatorka wielu nagród w konkursach, ofiarodawczyni książek i pomocy do zajęć z dziećmi.

Historię i działalność biblioteki na przestrzeni 60. lat przedstawiła Maria Zarzycka – Chołody dyrektorka biblioteki, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1974 roku. Kolejnym miłym dla nas punktem programu były życzenia i listy gratulacyjne składane przez zaproszonych gości.

Dyplomy i nagrody otrzymali również laureaci konkursów jubileuszowych: literackiego dla dorosłych i młodzieży „Gdy myślę biblioteka…”, fotograficznego „Zapraszamy do biblioteki” plastycznego na plakat promujący bibliotekę. Nazwiska nagrodzonych były publikowane na naszej stronie internetowej i w lokalnej prasie.

Ostatnim przed przerwą, punktem programu, była prezentacja wspomnień Ireny Jareckiej i Haliny Szybiak, które opowiedziały o pierwszych powojennych latach spędzonych w Dzierżoniowie - Kamili Majewskiej, Darii Winiarskiej i Katarzynie Januszkiewicz członkiniom Klubu Mola Książkowego działającego przy bibliotece od 1996 r. Pod kierunkiem Piotra Szafrana powstał ciekawy materiał o bibliotece i naszym mieście sprzed wielu lat.

Podczas przerwy, goście zwiedzali bibliotekę i wystawy okolicznościowe. Poczęstunek przygotowany na II piętrze był okazją do rozmów i wspomnień. Miłą niespodzianką były torty przygotowane przez dzierżoniowskich cukierników pp. Jerzego Jankowskiego i Krzysztofa Błażewicza, którzy tradycyjnie ofiarowali bibliotece słodkie prezenty.

Wykład dr Wojciecha Browarnego z Uniwersytetu Wrocławskiego Pt.: „Dolny Śląsk w literaturze polskiej 1946 - 2006” rozpoczął drugą część konferencji. Dzięki tej prezentacji mogliśmy szerzej poznać związki wielu pisarzy, także uczestników odbywających się w latach 1969 – 1989 „Dzierżoniowskich Dni Literatury”, z naszym regionem i wpływ jaki miała ich twórczość na postrzeganie Dolnego Śląska przez jego mieszkańców i czytelników z innych rejonów kraju.

Konferencję zakończyło wystąpienie „Dolny Śląsk jakiego nie znacie” Joanny Lamparskiej, autorki wielu książek o historii, zabytkach i związanych z nimi ciekawostkach naszego województwa. Kiermasz książek autorki towarzyszący konferencji i bezpośredni kontakt z pisarką sprawiły, że jeszcze długo otaczał ją krąg zainteresowanych czytelników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia biblioteki gdzie jeszcze do końca stycznia można będzie obejrzeć wystawy: „Biblioteka dla miasta i regionu 1946 – 2006’, „Zapraszamy do biblioteki” i plakatów promujących bibliotekę.