Konkurs poetycki "Mój Dzierzoniów" rozstrzygnięty

W kategorii „dorośli” nagrody przyznano:

I miejsce Annie Piliszewskiej za metaforę, która świat przybliża, a nie oddala.

II miejsce ex aequo Barbarze Janickiej za odkrywanie dla liryki niepoetyckich tematów

i Marii Kirkiewicz za ulicę Miodową 6, której już dziś prawie nikt nie pamięta.

III miejsce ex aequo Janowi Grossowi za poczucie humoru i serdeczną bliskość z miastem

i Piotrowi Szafranowi za liryczny spacer po nieznośnej nostalgii.

IV miejsce Edwardowi Berbeciowi

Oraz wyróżnienia:

Teresie Potaczale i Krystynie Patrzykąt i Markowi Obrzutowi za wiersze, które wyrażają wszystko. 

W kategorii „młodzież”:

I miejsce  Angeli Walasek.za twórcze wykorzystanie konwencji młodopolskiej w mówieniu

o sowiogórskiej małej ojczyźnie.

II miejsce Annie Dynowskiej za „rój pszczół, który usiadł na…kasztanie”

III miejsce Anicie Starczewskiej za bezwarunkową apoteozę miasta. 

W kategorii „dzieci”:

I miejsce Oli Kuraś za poetycki wdzięk

II miejsce Marcinowi Żygadle za prawdziwość lirycznych wyznań

III miejsce Marcie Troninie za dosłowność i wyobraźnię. 

Oraz wyróżnienia:

Wiktoria Szpala i Aleksandra Koba

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie, poetyckie opisy miasta, odwagę poddania się ocenie i szczodrość w dzieleniu się uczuciami i wrażeniami. 

Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną w całości lub fragmentach zamieszczone w publikacji, która zostanie wydana pod koniec b.r. W tomiku będą również cytowani, niektórzy autorzy nienagrodzonych prac.