Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek podczas uroczystości zorganizowanej dla bibliotekarzy Dolnego Śląska 27.05.08 dyrektorka dzierżoniowskiej biblioteki, jako jedna z pięciu osób w województwie, otrzymała nagrodę Marszałka.

Maria Zarzycka-Chołody
Dyrektor Dzierżoniowskiej Biblioteki Publicznej. Jest autorką ważnych dla miast i regionu przedsięwzięć. Dzięki jej pasji  dzierżoniowska biblioteka jako jedna  z pierwszych rozpoczęła komputeryzację zbiorów oraz zorganizowała stanowiska internetowe dla czytelników. Jej zasługą jest prowadzona od 1970 r. akcja „Lato w bibliotece”, organizacja konkursów recytatorskich o zasięgu ponadlokalnym, a w ostatnich latach nawiązanie współpracy z bibliotekami w kilku krajach Europy. Skutecznie występuje po środki finansowe z funduszów europejskich i ministerialnych. Od wielu lat działa społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, pełniąc funkcje na szczeblu Oddziału  i Okręgu oraz w Towarzystwie Miłośników Dzierżoniowa. Należy także do grona twórców Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa, gdzie działa bardzo aktywnie.