Nowości wydawnictwa Ossolineum dostępne w naszej bibliotece

"Desiree, czyli czas próby" autor: Heidi Hassenmuller

 Desiree jest młoda, zakochana i wydaje się, że życie stoi przed nią otworem. Niespodziewanie jednak jej chłopak ginie w wypadku, a ona musi nauczyć się z tym żyć. Na dodatek ma problemy z chodzeniem, a po wielu błędnych diagnozach zostaje skazana na wózek inwalidzki. Dziewczyna nie poddaje się, przekonuje się, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i jak wiele znaczy w życiu cel, do którego dąży.

 

 

 

 

 

"Sprawa dla rozsupływacza" autor: Kazimierz Szymeczko

Autor barwnie i z humorem opowiada historię pewnego nietuzinkowego detektywa, żyjącego w krainie zamieszkałej przez elfy, górece, polesy, ludzi i tzw. mieszkańców. Pewnego dnia dzielny Rozsupływacz zostaje zamieszany w niebezpieczną intrygę.

Kazimierz Szymeczko urodził się i mieszka w Rudzie Śląskie. Z wykształcenia jest polonistą, z zawodu nauczycielem i bibliotekarzem. Organizuje sesje gier fabularnych; współpracuje z pismami dla dzieci. Jest laureatem międzynarodowego konkursu literackiego "Uwierz w siłę wyobraźni". Książki dla dzieci pisze od 1996r.

 

 

 

"Historia literatury bizantyńskiej" autor: Oktawiusz Jurewicz

 Pierwsza w Polsce historia literatury bizantyńskiej jest czymś więcej niż tylko pobieżnym przeglądem piśmiennictwa greckiego z lat 527-1453. Autor uwzględnia różne działy piśmiennictwa bizantyńskiego: literaturę piękną, historiografię, hagiografię, kronikarstwo, epistolografię, piśmiennictwo teologiczne, filozoficzne, medyczne czy matematyczne. Książka zawiera też wykaz cesarzy bizantyńskich w omawianym okresie.

  

 

 

 

 

"Historia literatury jidysz" autor: Chone Shmeruk

 Książka prezentuje historię języka i literatury jidysz od początków piśmiennictwa w jidysz po czasy dwudziestolecia międzywojennego i współczesne. Autor zajmuje się m.in. fenomenem języków żydowskich i powstaniem języka jidysz, zapożyczeniami z literatury niemieckiej, adaptacjami z literatury włoskiej, epiką biblijną, teatrem, pieśniami "historycznymi", osobny rozdział poświęca też Isaacowi Bashewisowi Singerowi.

 

 

 

 

 

"Bohdan Chmielnicki" autor: Janusz Kaczmarczyk

 Książka przedstawia sylwetkę Bohdana Chmielnickiego, hetmana kozackiego, przywódcy powstania na Ukrainie w 1648r. Ten przebiegły i obdarzony nieprawdopodobną intuicją wódz wzbudzał u współczesnych i potomnych skrajne oceny: Kozacy gotowi byli za niego oddać życie, duchowieństwo prawosławne widziało w nim wyzwoliciela, dla szlacheckiego społeczeństwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów był uosobieniem zła, choć byli i tacy, którzy widzieli w nim karzącą rękę Stwórcy.

 

 

 

 

 

"Hamlet" autor: Stanisław Wyspiański

 W Hamlecie Wyspiański zaprezentował własną, przemyślaną koncepcję teatru. Wizja ta pozwala uznawać go za jednego z największych reformatorów teatru europejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

"Pamiętnik" autor: Stanisław Brzozowski

 Stanisław Brzozowski (1878-1911) był powieściopisarzem, krytykiem literackim, filozofem oraz publicystą społeczno-politycznym. Pamiętnik zawiera m.in. zapiski z lektur autora, plany dotyczące twórczości, wspomnienia z młodości. Pamiętnik jest - jak uważa znawca kultury tej epoki prof. Andrzej Mencwel - jednym z najważniejszych dzieł literatury polskiej XX wieku zarówno jako świadectwo osobiste, jak i dzieło refleksyjne. Jest także niezwykle ważnym źródłem wiadomości o historii życia umysłowego XX wieku. Wstęp Marty Wyki to pierwsza poważna próba historycznoliterackiego opracowania utworu.

 

 

 

 

"Wybór poezji" autor: Krzysztof Kamil Baczyński

 Poezje K.K. Baczyńskiego, wybitnego poety debiutującego w latach II wojny światowej, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W tomiku zgromadzono utwory najbardziej reprezentatywne, ukazujące ewolucję Baczyńskiego jako człowieka i poety.

 

 

 

 

 

 

"Starożytni Słowianie" autor: Artur Błażejewski

 Starożytni Słowianie zamieszkiwali zachodnią i północną Ukrainę, skąd wyruszyli na podbój połowy Europy. Wędrówkę śladami tych ludów odbywamy wraz z Herodotem i Thietmarem z Merseburga: od najstarszych znalezisk kultury zarubinieckiej z III w. p.n.e. po grody najstarszych państw słowiańskich, znad bagien Europy Wschodniej po Łabę i Dunaj. Poznajemy ich życie codzienne, wierzenia i kulty.  

 

 

 

 

 

"Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi" opracowanie: Grażyna Borkowska, Monika Rudaś-Grodzka

 Książka poświęcona jest problemowi wielokulturowości Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, a także nowej odsłonie tego zjawiska w literaturze po 1945 r. Teresa Kostkiewiczowa w artykule dotyczącym piśmiennictwa oświeceniowego postuluje weryfikację stereotypu opozycji między sarmackością a europejskością; Maria Janion interesująco przedstawia pobyt Adama Mickiewicza w Odessie; Stanisław Makowski pisze o polskich pisarzach Kresów Wschodnich; Andrzej Fabianowski o Michale Czajkowskim - Sadyku Paszy i jego zafascynowaniu kozaczyzną i zaangażowaniu w Turcji; Hana Voisine-Jechova o recepcji Mickiewicza w Czechach, a Józef Bachórz o przyjmowaniu kultury czeskiej przez dziewiętnastowiecznych Polaków; Andrzej Zawada zwraca uwagę na nowy, występujący po 1945 r. proces w literaturze polskiej - asymilacji pozostałości kultury niemieckiej na Dolnym Śląsku.

 

 

 

"Marcel Reich-Ranicki. "Moją ojczyzną jest literatura" autorzy: Norbert Honsza, Stephan Wolting

Biografia literacka poświęcona znanemu i kontrowersyjnemu krytykowi, mistrzowi prowokacji, zwanemu też papieżem literatury. Honsza i Wolting, opierając się na badaniach własnych i innych autorów, spotkaniach i rozmowach z Reichem-Ranickim, a także na jego autobiografii Moje życie, ukazują drogę życiową i pisarską krytyka od początku jego pracy w Wydawnictwie MON i "Czytelniku", poprzez działalność krytyczno-literacką w Niemczech, aż do jego słynnego programu "Kwartet literacki". Starają się znaleźć przyczyny mogące wyjaśnić znaczenie i kontrowersyjność krytyka.

Pomysł napisania tej książki zrodził się w 2003 r. w Getyndze, kiedy Norbert Honsza został laureatem Nagrody Śląska Kraju Dolnej Saksonii. Laudację wygłosił wówczas Reich-Ranicki.

 

"Wojna w dziejach Europy" autor: Michael Howard

 Kontynent europejski był przez lata terenem nieustająych konfliktów zbrojnych, w które angażowały się wszystkie kraje. Książka ukazuje, jak z biegiem lat zmieniały się poglądy na wojnę, a wraz z nimi wojenne doktryny, koncepcje strategiczne i formy walki. Poszczególne rozdziały poświęcone są wojnom rycerzy, najemników, kupców, zawodowców i techników, zrywom rewolucyjnym i narodowym, a także erze nuklearnej. Obecne, poszerzone wydanie, obejmuje okres od czasów Karola Wielkiego do końca XX w. 

 

 

 

 

 

"Czerwony Kapturek. Jaś i Małgosia. Stoliczku, nakryj się. Kopciuszek. Pani Zima" autorzy: Bracia Grimm; przekład: Joanna Pietras, Marceli Tarnawski; ilustracje: Joanna Zagner-Kołat

 "Czerwony Kapturek to nie tylko historia małej dziewczynki samotnie wędrującej przez las, to także metaforyczny obraz zagrożeń, jakie chyhają na człowieka na drodze jego życia. Każdy musi sam doświadczać życia, sam uczyć się rozróżniać ziarna od plew, dobro od zła, mądrość od głupoty. By dziecko mogło zaznać smaku sprawiedliwości, musi przeżyć chwile lęku, chwile wątpliwości, chwile zwątpienia. Potem zostaje już mocna wiara w ład i sens życia." (fragment recenzji Grzegorza Leszczyńskiego, redaktora naukowego serii Ossolinki).