Konkurs fotograficzny "Moje Miasto"

ADRESAT: Konkurs skierowany jest do mieszkańców  Dzierżoniowa i powiatu oraz miast partnerskich. 

1. Celem konkursu jest promocja Dzierżoniowa w roku jubileuszu 750. lecia miasta. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 3 fotografie Dzierżoniowa w postaci odbitek formatu A4, po 3 sztuki każdego ze zdjęć.

2. Nadsyłanie prac do 30 czerwca 2008 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów lub dostarczenie osobiście w  godzinach otwarcia biblioteki.

3. Powołanie jury i rozstrzygnięcie konkursu do 20 lipca 2008.

4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wystawa fotograficzna podczas Miodobrania 2008 r.

NAGRODY:

I nagroda w wysokości 200 zł, albumy i inne nagrody rzeczowe oraz materiały promocyjne dla autorów najlepszych prac.

Z nagrodzonych prac powstanie wystawa, która odwiedzi wszystkie  miasta partnerskie